Proizvodnja

Postupak proizvodnje drvenog peleta u fabrici Termo Pellet se odvija u vise faza:

1. Drobljenje – Za drobljenje se koristi mobilna drobilica Heizohack 14800 1l. kao rezultat drobljenja dobija se drvena sečka (čips).
2. Primarno mlevljenje – Vrsi se u mlinu čekicaru za primarno mlevenje sečke
3. Sušenje – Primarno samlevena sečka se suši u trorolaznoj rotacionoj sušari u čijem sastavu se kotao na biomasu 2.2 mlu
4. Sekundarno mlevljenje – Ovde se vrši mlevljene suve pilevine
5. Peletiranje (presovanje) – Peletiranje se vrši na dve nemačke prese muenhc krada… do 1.6 T/h
6. Prosejavanje gotovog peleta – Vrši se da bi se odstranio eventualno loš pelet, prasina i pilevina.
7. Pakovanje – Vrši se na automatskoj pakerici u vrećama od do 15kg i slaže se na palete (70 vreća na paleti).

Proizvodnja u Termo Pellet je automatizovana. Vodjenje proizvodnje ralizuje se iz komandne sobe gde operater ima uvid u sve parametre linije.